Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, karterende fase Boerderijweg 6 te Neer Gemeente Leudal

E.A. Schorn
KSP Archeologie een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, karterende fase (IVO-(O)verig); booronderzoek) uitgevoerd voor de locatie aan de Boerderijweg 6 in Neer (gemeente Leudal). Het onderzoek is uitgevoerd voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de nieuwbouwplannen van twee rundveestallen. Het doel van het archeologische bureauonderzoek was het opstellen van een gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied. Op basis van de landschappelijke ligging op een hoger deel binnen een golvende dekzandvlakte en de archeologische vondstlocaties...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.