Transect-rapport 522: Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Leerdam - Tiendweg 148, Gemeente Leerdam (ZH)

A. Hakvoort
Samenvatting Transect heeft in september 2014 een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in een plangebied aan de Tiendweg 148 te Leerdam (gemeente Leerdam). De aanleiding voor het onderzoek is de aanvraag van een omgevingsvergunning in het kader van de nieuwbouw van een woonhuis met garage. Conclusies • Uit het onderzoek blijkt dat het plangebied ter hoogte van de Gorkum-Arkel stroomrug ligt. De top van de oeverafzettingen behorend bij deze stroomrug kan geschikt zijn geweest voor bewoning in...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.