Plangebied De Kroon 22a te Wijk en Aalburg, gemeente Aalburg

E. Goossens
In opdracht van dhr. H. Skledar heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V. een bureauonderzoek en verkennend booronderzoek uitgevoerd in plangebied De Kroon 22a te Wijk en Aalburg, gemeente Aalburg. Het doel van dit onderzoek was het verkrijgen van inzicht in de archeologische resten die in het plangebied verwacht worden en de (te verwachten) fysieke kwaliteit daarvan. Middels het bureauonderzoek zijn gegevens verzameld over de landschappelijke en archeologische context van het plangebied, op basis waarvan een archeologische...
This data center is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our Documentation.