Cellemuiden, Hasselt, Gemeente Zwartewaterland (Ov.). Een Archeologisch Bureauonderzoek.

I. Van Der Velde
Door De Steekproef bv is een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd naar een plangebied bij Cellemuiden te Hasselt, gemeente Zwartewaterland, provincie Overijssel. Zie Figuur 1 voor de ligging van het onderzoeksgebied. De aanleiding voor het onderzoek is de geplande ontwikkeling van het plangebied en de bouw van circa 20 nieuwe woningen. Een definitief ontwerp hiervoor bestaat nog niet. Ten behoeve van het aanleggen van funderingen voor de woningen, het aanplanten van bomen en het aanleggen van nieuwe...
This data center is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our Documentation.