13InterviewD2G1

C.M. Schuhmann & N. Immler
Respondent D2G1 is dochter van respondent D1G1. De Holocaust speelt een grote rol in haar leven en heeft tot veel vragen en worstelingen geleid. Sinds ze het bestaan van ‘de tweede generatie’ heeft ontdekt vindt ze veel steun bij generatiegenoten. Het ontdekken van kracht in zichzelf is voor haar de stimulans en drijfveer om door te gaan in het leven.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.