Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek d.m.v. boringen, verkennende fase. Hoge Maasdijk 51 te Andel, gemeente Woudrichem

J.E. Colijn & G. Sophie
Bureauonderzoek Volgens de stroomgordelkaart bevindt het plangebied zich ter hoogte van de stroomgordel Biesheuvel-Hamer. Omstreeks 4495 jaar geleden (laat neolithicum) verlegde de loop van de noord-zuid georiënteerde stroomgordel van Zaltbommel-Nederhemert zich, waarna de stroomgordel van Biesheuvel-Hamer actief werd. Deze stroomgordel volgt in eerste instantie een noord-zuid verloop om vervolgens in noordwestelijke richting af te buigen, ongeveer ter hoogte van het huidige plangebied. Deze rivierloop werd omstreeks 3430 jaar geleden (vroege bronstijd) verlaten en afgedekt met...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.