Bureauonderzoek nieuwbouw werktuigberging Laskwerderweg 2 te Steendam, gemeente Midden-Groningen (GR)

G.J. De Roller
MUG Ingenieursbureau b.v. adviseert om geen verder archeologisch onderzoek uit te voeren. De voorgenomen bodemingrepen raken het archeologisch relevante niveau zeer waarschijnlijk niet en zijn dusdanig beperkt van omvang dat de eventuele schade aan de archeologie zeer gering tot nihil is. Het onderzoeksgebied ligt op een weideveengrond binnen een vlakte van getijafzettingen. In de diepere ondergrond is naar verwachting dekzand aanwezig dat plaatselijk geƫrodeerd kan zijn als gevolg van inbraken van de zee. Het dekzand...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.