Dorpsstraat 155, Zoetermeer Gemeente Zoetermeer

A.W.E. Wilbers
IDDS Archeologie heeft in januari 2012 een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor de Dorpsstraat 155 in Zoetermeer, gemeente Zoetermeer. De aanleiding voor dit onderzoek is de aanvraag voor een omgevingsvergunning ten aanzien van de sloop van de bestaande bebouwing en de nieuwbouw van winkels en woningen. Op grond van het bureauonderzoek wordt verwacht dat er in het plangebied archeologische resten voorkomen van bewoning uit de 13e tot en met de 19e eeuw. Deze resten kunnen bestaan...
This data center is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our Documentation.