Velddriel Voorstraat 51 (gemeente Maasdriel)

A. Van Benthem
ADC ArcheoProjecten heeft een Inventariserend Veldonderzoek (IVO) in de vorm van proefsleuven uitgevoerd voor het plangebied Voorstraat 51 te Velddriel in de gemeente Maasdriel. In het plangebied zullen woningen worden gebouwd waarbij eventuele archeologische resten worden vernietigt of ernstig beschadigd. Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn echter geen archeologische sporen of vondsten aangetroffen. De sporen die werden aangetroffen bestaan uit recente sloten, recente greppels en een kuil met recent huisafval. Door het ontbreken van een vindplaats in...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.