Levenslang leren en competentieontwikkeling

B.E. Belfi, A. De Grip, D.J.A.G. Fouarge & D.T.H.E. Poulissen
In het “SIS Supplement MBO’ers” brengen we in het kader van een leven lang leren de formele en informele leeractiviteiten van schoolverlaters 4 tot 8 jaar na afstuderen in kaart. In the “SIS Supplement MBO’ers” we aim to gain information about the formal and informal learning activities of school leavers 4 to 8 years after graduation in the context of lifelong learning.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.