Boxmeer Steenstraat 8-12 Begeleiding

A. Van Benthem
Tijdens het proefsleuvenonderzoek op de locatie Steenstraat 8 - 12 te Boxmeer zijn twee werkputten aangelegd, maar er zijn geen archeologische sporen aangetroffen. Wel werden enkele fragmenten aardewerk en vuursteen aangetroffen aan de zuidzijde van werkput 1. Het betreffen kleine fragmenten die waarschijnlijk in de IJzertijd zijn te dateren. In beide werkputten werd veel verstoring aangetroffen die waarschijnlijk te maken heeft met de bouw, maar vooral de sloop van de bebouwing op het terrein. Aan...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.