RSS feeds - archaeology

RSS feeds worden gebruikt om telkens op de hoogte te zijn van het laatste nieuws over een specifiek onderwerp. DANS heeft in het verleden RSS feeds aangeboden over de onlangs gedeponeerde archeologische datasets in het archiefsysteem EASY, een onderzoeksthema of, op verzoek, de datasets van een specifieke archeologische organisatie/bedrijf/gemeente/provincie.Deze RSS feeds werden beschikbaar gemaakt via een opgemaakte voorpagina van deze dataset. Deze voorpagina is niet meer in gebruik; het onderhoud aan deze pagina is beeindigd....
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.