Archeologisch onderzoek Augustapolder

M.J.A. Vermunt & H.L.A. Van Der Kallen
In 2005, 2006 en 2009 werden opgravingen uitgevoerd in de Augustapolder in Bergen op Zoom. In het noordelijk deel van de polder, aan de voet van de pleistocene steilrand, werden sporen gevonden van huizen en greppelsystemen uit de 12e en 13e eeuw. Zij behoorden bij het voormalige dorp Borgvliet. Een typisch fenomeen bij de nederzetting waren vele kringgreppels die geïnterpreteerd zijn als afwateringsgreppels rondom graanmijten. De vele verbrande graankorrels in een van de huisplattegronden tonen...
This data center is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our Documentation.