Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1400

Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI) & Koninklijk Instituut Voor Taal-, Land- En Volkenkunde (KITLV)