Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1400

Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI) & Koninklijk Instituut Voor Taal-, Land- En Volkenkunde (KITLV)
Dit interview bestaat uit twee gesprekken: 1400.1 en 1400.2. 1400.1 De geïnterviewde kwam in de jaren '50 voor de Nationale Handelsbank in Indië te werken. Hij vertelt over de toename van Indonesische medewerkers en gaat in op de overdracht. De geïnterviewde schetst een beeld van het leven in Indië in de jaren 50. Hij vertelt over het standsverschil dat nog steeds aanwezig was en vertelt over de corruptie. Na de overname bleef de geïnterviewde als...
This data center is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our Documentation.