Opgraven, variant begeleiden Hogestraat 4 te Loppersum, gemeente Loppersum (GR)

M.J.M. De Wit & S.J Tuinstra
Het onderzoek is uitgevoerd als archeologische begeleiding van de sloop van de voormalige opstallen van de Albert Heijn aan Hogestraat 4 te Loppersum en de daaropvolgende bodemsanering. Hierbij is een aantal archeologische waarnemingen gedaan. De archeologische verwachting was dat er in de ontgravingen wierdelagen uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd zouden worden aangesneden waarin zich bewoningssporen, -structuren en vondsten kunnen bevinden. De ontgravingsdieptes binnen het terrein waren gering en bovendien waren er binnen het...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.