Beek en Donk, Laarsche Velden-noord; Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven

M.C. Brouwer
In opdracht van Gemeente Laarbeek heeft het onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuurhistorie en Cultuurhistorie (BAAC bv) een Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven (IVO-p) uitgevoerd te Beek en Donk (gemeente Laarbeek) op locatie A (direct ten oosten van de Molenweg) en locatie B ten westen daarvan. Aanleiding voor het onderzoek is de geplande woningbouw in het plangebied. Voor beide locaties bestaat een hoge archeologische verwachting, gezien de ligging op een dekzandrug/vlakte met hoge...
This data center is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.
We found no citations for this dataset. For information on how to provide citation information, please see our documentation.