Beek en Donk, Laarsche Velden-noord; Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven

M.C. Brouwer
In opdracht van Gemeente Laarbeek heeft het onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuurhistorie en Cultuurhistorie (BAAC bv) een Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven (IVO-p) uitgevoerd te Beek en Donk (gemeente Laarbeek) op locatie A (direct ten oosten van de Molenweg) en locatie B ten westen daarvan. Aanleiding voor het onderzoek is de geplande woningbouw in het plangebied. Voor beide locaties bestaat een hoge archeologische verwachting, gezien de ligging op een dekzandrug/vlakte met hoge...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.