Inventariserend veldonderzoek - proefsleuven Staverdenseweg 54-56, Elspeet gemeente Nunspeet (GD)

F. Westra
Laagland Archeologie heeft in maart 2019 een Inventariserend veldonderzoek - proefsleuven uitgevoerd aan de Staverdenseweg te Elspeet, gemeente Nunspeet (GD). Op het terrein is eerder archeologisch onderzoek uitgevoerd. Op basis van dit onderzoek is door het bevoegd gezag besloten dat er een aanvullend onderzoek dient plaats te vinden in de vorm van een Inventariserend veldonderzoek - proefsleuven. Het proefsleuven onderzoek heeft tot doel om een eventueel aanwezige vindplaats aan te tonen en te waarderen aan...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.