Gemeente Gennep en Bergen Plangebied N271

E.A.M. De Boer
Onderzoeks- en adviesbureau BAAC bv heeft een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied N271 in de gemeenten Gennep en Bergen. Op basis van de landschappelijke ligging (AHN), de historische situatie en bekende archeologische waarden in en rond het plangebied is aan het plangebied een lage tot hoge archeologische verwachting toegekend.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.