Bunnik, Kerkpad 2, gemeente Bunnik (Utr.)

Archeologisch Onderzoeks- En Adviesbureau De Steekproef, E. De Nes MA & Drs. E. Hoven
Op 13 maart 2012 is door De Steekproef bv een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven uitgevoerd aan het Kerkpad 2 te Bunnik, gemeente Bunnik (Utrecht). De aanleiding voor het archeologisch onderzoek was de geplande ontwikkeling van het kerkelijk centrum. Het proefsleuvenonderzoek had tot doel te bepalen of er op de locatie van de geplande nieuwbouw een archeologische vindplaats aanwezig is. Er zijn drie werkputten aangelegd. Twee werkputten zijn tot op de geplande diepte van...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.