18090072 Houten Prins Bernardweg 38 18090072 Rapportage BO IVO Houten, Prins Bernardweg 38 eindversie BG

T Nales
Voor dit project is een bureauonderzoek en een verkennend archeologisch onderzoek uitgevoerd in een plangebied aan de Prins Bernardweg te Houten, n.a.v. de aanvraag van een omgevingsvergunning. Dit onderzoek concludeerde dat er in het plangebied een lage archeologische verwachtingswaarde geldt voor de Bronstijd tot en met de Nieuwe Tijd.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.