Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek d.m.v. verkennende boringen. Herontwikkeling huisvesting Politiekantoor Hilversum

P.C. Teekens
De directe aanleiding tot het onderzoek is het voornemen op binnen het plangebied nieuwbouw te realiserend. De Politie herontwikkelt de komende jaar de politielocatie Groest/Kampstraat Hilversum. Vanaf 2022 zal de nieuwbouw op de locatie geschikt moeten zijn voor huisvesting van de eenheid MNL en de meldkamer MNL. Het perceel voor de ontwikkeling van de nieuwbouw is reeds in eigendom van de Politie en heeft een oppervlak van circa 4.100 m2. Het terrein is ingericht en...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.