Breda Rietdijk Oost

J.H. Nollen & L. De Jonge
In opdracht van de directie Ruimtelijke Ontwikkeling afdeling Milieu Groen en Water van de Gemeente Breda is op 5 augustus 2010 een Inventariserend Veldonderzoek (IVO) door middel van proefsleuven uitgevoerd op het terrein ten oosten van de Rietdijk. Het plangebied ligt ten noordwesten van het centrum van de Gemeente Breda. Het ligt gedeeltelijk aan de Rietdijk (westen en zuiden) en is ingesloten tussen fietspaden en de dijk langs de Mark met in het noorden de...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.