Lingewaal Herwijnen Schoutensteeg Proefsleuvenonderzoek

, A. Van Benthem & J.M. Brijker
In opdracht van de gemeente Lingewaal heeft ADC ArcheoProjecten een Inventariserend Veldonderzoek (IVO) in de vorm van proefsleuven uitgevoerd voor het plangebied Schoutensteeg te Herwijnen in de gemeente Lingewaal. Behalve een aantal recente verstoringen zijn er tijdens het proefsleuvenonderzoek geen archeologische sporen aangetroffen in de putten.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.