Archeologische opgraving Bergingsriool Zuidwal te Oldenzaal, gemeente Oldenzaal (OV)

J. De Gruil & J.A.M. Oude Rengerink
Vanwege de aanleg van een bergingsriool ter plaatse van de parkeerplaats bij de Zuidwal in Oldenzaal heeft Laagland Archeologie BV een opgraving uitgevoerd binnen het ontgravingsvlak voor dit riool. Op basis van vooronderzoek is geconcludeerd dat er een grote kans bestaat dat er binnen de ontgravingsput voor het bergingsriool bouwresten uit de periode vanaf de 13e eeuw aanwezig zijn. Het betreft specifiek de voormalige laatmiddeleeuwse stadsmuur en bebouwing die onder andere op de kaart van...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.