Made, Geraniumstraat nummer 36, H7074, H7016 Gemeente Drimmelen, Made, Geraniumstraat 36

A.W.A Kemme
In opdracht van Janssen de Jong Projectontwikkeling B.V heeft BAAC bv (onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuuren Cultuurhistorie) een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in plangebied Geraniumstraat 36 te Made gemeente Drimmelen. De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen bouw van woningen in het plangebied waarbij een gerede kans bestaat dat archeologische waarden vernietigd zullen worden. Tijdens het veldwerk zijn verspreid over het plangebied elf proefsleuven aangelegd. Aan het plangebied is op basis van het archeologisch...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.