Breda Galderse Heide Zwaantjesweg

J.H. Nollen & L. De Jonge
In opdracht van de gemeente Breda Directie Buitenruimte is op 25, 26 en 30 maart 2010 een Archeologische Begeleiding met beperkte verstoring uitgevoerd op een perceel (PCHOO R 51) op de Galderse Heide ten zuidwesten van het centrum van Breda. Het plangebied betreft het oostelijk deel van het perceel en wordt begrensd door perceelsgrenzen (noorden en westen) en de rijksweg A 58 in het zuiden. Het gebied is niet bebouwd en is deels braakliggend en...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.