Werken de Hilver, gemeenten Hilvarenbeek en Oisterwijk

J.W. Van Dalfsen, S. Moerman & B.V. IDDS Archeologie
In opdracht van Combinatie De Hilver is op 23 juni en 12 juli 2010 een archeologische begeleiding uitgevoerd op de vindplaatsen 1 en 6, in verband met de herontwikkeling van het plangebied “Werken de Hilver” in de gemeenten Hilvarenbeek en Oisterwijk. Naast de archeologische begeleiding heeft een veldkartering plaatsgevonden op de vindplaatsen 3, 10 en 12 na afronding van de werkzaamheden. Het doel van de archeologische begeleiding is het documenteren van gegevens en het veiligstellen...
This data center is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our Documentation.