C.D. Niervaart, Opregt Onderwys Van de Letter-Konst, Bekwaam om alle Persoonen in korte Tijd wel, en volkomelijk te leeren Spellen en Lesen, etc. (1769)

Diplomatische weergave (waarbij enkele evidente drukfouten zijn gecorrigeerd) van Opregt Onderwys Van de Letter-Konst, Bekwaam om alle Persoonen in korte Tijd wel, en volkomelijk te leeren Spellen en Lesen: alwaar ’t ook datse in ’er Jeugd nog A, nog B, geleerd hadden. Ten dienste van alle Gemeyne Schoolen en Schoolmeesteren. Door C. D. NIERVAART. Van nieuws overgesien, Gecorrigeerd, en Verbeterd. Tot Amsterdam. By Joannes Kannewet, Boekverkooper in de Nes, in de Gekroonde Jugte Bybel. 1769
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.