Transect-rapport 56A: Archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek. Hoornaar - Lage Giessen 4, Gemeente Giessenlanden (ZH)

C.D.R. Cohen Stuart & A.A. Kerkhoven
Transect heeft in februari 2012 een archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek uitgevoerd naar de - mogelijke - aanwezigheid en verwachte relatieve kwaliteit van archeologische waarden op het terrein aan de Lage Giessen 4 in Hoornaar (gemeente Giessenlanden, provincie Zuid-Holland). Aanleiding voor het onderzoek is de geplande nieuwbouw van een woon-/zorgcomplex in het plangebied. De oppervlakte van het plangebied bedraagt circa 600 m2. Conform de archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart van de gemeente Giessenlanden heeft het gebied...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.