Bureauonderzoek Julianastraat, Stolbergstraat, Tempeliersstraat, Eerste en Tweede Emmastraat en Koninginneweg te Haarlem, gemeente Haarlem (NH)

G.J. De Roller
Het bureauonderzoek, het (in de Tweede Emmastraat en een deel van de Koninginneweg) uitgevoerde archeologisch booronderzoek en het milieukundig booronderzoek geven voldoende duidelijkheid over de bodemopbouw en de archeologische verwachting. Een archeologisch booronderzoek binnen de Julianastraat, de Solbergstraat, de Tempeliersstraat, de Koninginneweg en de Eerste Emmastraat heeft daarom geen toegevoegde waarde. Binnen het onderzoeksgebied kunnen archeologische resten aanwezig zijn. Deze resten dateren naar verwachting uit de prehistorie tot vroege middeleeuwen en nieuwe tijd. Uit de...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.