Sportpunt Zeeland, Zwembadweg 1-3 Goes, Gemeente Goes

A.M.H.C. Koekkelkoren & S. Moerman
In opdracht van Koppert + Koenis Architecten heeft IDDS Archeologie in december 2012 een archeologisch bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO), verkennende fase, uitgevoerd op de locatie Sportpunt Zeeland aan de Zwembadweg 1-3 in Goes, gemeente Goes. De aanleiding voor dit onderzoek is de geplande nieuwbouw op het sportterrein. De nieuwbouw is gepland bij het hoofdgebouw in het noorden, welke wordt uitgebreid met 1185 m2. Daarnaast wordt het zwembad uitgebreid met 260 m2, de waterberging...
1 citation reported since publication in 2015.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.