Een archeologische opgraving in het plangebied Schagen - Lagedijk, gemeente Schagen

C.W. Koot, J.J.A. Wijnen, M. De Groot & L. Van Beurden
Van maandag 2 februari 2009 tot en met woensdag 18 februari 2009 voerde ACVU-HBS in opdracht van de gemeente Schagen een definitief archeologisch onderzoek (DAO) uit in het plangebied Schagen – Bedrijventerrein Lagedijk. Namens de gemeente Schagen heeft C. Soonius (RAAP Archeologisch Adviesbureau) supervisie gehouden over dit veldwerk tot en met het evaluatieverslag. Het plangebied ligt tussen Schagen en Schagerbrug, ten westen van het industrieterrein Lagedijk en langs het fietspad van de Zijperweg. Dit onderzoek...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.