Archeologisch onderzoek te Naaldwijk – Lange Broekweg, Gemeente Westland. Dijkversterking Wateringen, deelgebied 7, Broekpolderlaan

M. Peters
ADC ArcheoProjecten heeft in januari en februari 2019 een archeologisch onderzoek uitgevoerd langs het Kanaal de Strijp. Het onderzoek is uitgevoerd middels definitief opgraven in de vorm van een archeologische begeleiding (KNA protocol 4107: archeologische begeleiding Waterbodems). De aanleiding van het onderzoek zijn dijkversterkingwerkzaamheden, waarbij de huidige beschoeiing wordt vervangen. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd op twee locaties binnen het plangebied. In het noorden bij een gemaal en in het zuiden op een historisch erf. Uit...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.