Thematische collectie: Erfgoed van de Oorlog, Getuigen Verhalen, Project 'KNMG - Arts in de bezettingsjaren'

Moeten we als artsen gewoon ons werk blijven doen? Of saboteren door valse diagnoses te stellen en de patiënt af te keuren voor transport? Actief worden in het verzet en een stengun smokkelen in de dokterstas? De actie op 24 maart 1943, toen dokters het woord ‘arts’ op hun naambordje verwijderden, omdat ze weigerden lid te worden van de nationaalsocialistische Artsenkamer, is bekend geworden als ‘de afplakactie’. Dit was een collectieve verzetsdaad van artsen. Individueel...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.