Overbetuwe Zetten Steenbeekstraat Booronderzoek

, J.A.G. Van Rooij, L. Haaring & J. Holl
In opdracht van Aveco de Bondt bv heeft ADC ArcheoProjecten een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Steenbeekstraat in Zetten (gemeente Overbetuwe). In het plangebied zal huizenbouw plaatsvinden. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een projectprocedure ten behoeve van een wijziging in het bestemmingsplan en was noodzakelijk om te bepalen of bij de voorgenomen activiteiten de kans bestaat dat archeologische resten in de ondergrond worden aangetast. Op basis van het...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.