Bureauonderzoek. Aanleg middenspanningskabel zonnepark Eelde Airport - station Vierverlaten

P.C. Teekens
Op basis van het bureauonderzoek kan worden geconcludeerd dat binnen een groot deel van het plangebied archeologische resten uit diverse perioden kunnen voorkomen. Daarnaast worden enkele bekende archeologische terreinen (waaronder AMK-terreinen) doorsneden of geraakt. (Selectie)advies Geadviseerd wordt om binnen de zones die (conform de gemeentelijke verwachtings- en beleidskaarten) een (middel)hoge verwachtingswaarde kunnen worden toegekend of die grenzen aan een dergelijk gebied, een inventariserend veldonderzoek door middel van boringen (IVO-O), verkennende fase, uit te (laten) voeren....
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.