Archeologisch onderzoek peilgebied Middelbroek, Ameide en Tienhoven (gemeente Zederik) Bureauonderzoek

Y. Boekema
In opdracht van Waterschap Rivierenland heeft Grontmij een bureauonderzoek uitgevoerd voor de inrichting van een nieuw peilgebied in de gemeente Zederik. Hieruit is gebleken dat de geplande ingrepen zich voornamelijk bevinden ter plaatse van of in de directe nabijheid van een, hoger gelegen, rivier-inversierug. De overige locaties bevinden zich in de rivierkomgronden en ontgonnen veenvlakte aan weerszijden van de inversierug. Op de inversierug zijn diverse laatmiddeleeuwse woonheuvels aanwezig. Ter plaatse van de inversierug worden voornamelijk...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.