Grensmaaslocatie Meers, proefproject

Projectteam Archeologie Maaswerken , RAAP Archeologisch Adviesbureau, Rensink, E. (RAAP), Soeters, G. (PTA), Gaauw, P. Van Der (PTA) & Quadflieg, B. (PTA)
Tijdens de onderzoeken in het kader van de Maaswerken is een misverstand ontstaan over de locatie Meers: er zouden naast het proefproject Meers ook nog ingrepen in de reguliere locatie Meers plaatsvinden. Dit heeft geleid tot een tweedeling van de locatie in GM 10 Meers en GM 18 Proefproject Meers. Archeologische begeleiding door RAAP in 1998 heeft aangetoond dat de ondergrond van het onderzochte deel van de Grensmaaslocatie vermoedelijk in de Nieuwe tijd is gevormd....
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.