Bunschoterplein, Ede, gemeente Ede: een inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen, verkennende fase

I. Beckers
Bureau voor Archeologie heeft een booronderzoek uitgevoerd voor de herbestrating van het Bunschoterplein te Ede. Deze ingreep zal met een bovenverstoring van maximaal 40 cm -mv gepaard gaan. Het potentiële archeologische vondstniveau bevindt zich in de basis van het humeuze dek. Onder het humeuze dek bevindt zich het potentiële archeologische sporenniveau. Omdat het plangebied verhard en mogelijk afgegraven is, zal de bovengrond verstoord zijn geraakt. In de rioolsleuf die van noord naar zuid door het...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.