Kindertransporten 'Joodse kinderen in kamp Vught' - Impressie (2007) GEDICHT LAPLACESTRAAT

E. Klijn & M.C.C. Huffener
Dit is een korte impressie (lengte: 00:03:13) van de jaarlijkse Herdenking van de Kindertransport uit Vught, 6 en 7 juni 1943. De herdenking vindt plaats bij het Kindergedenkteken in het Nationaal Monument Kamp Vught. Rabbijn J.S. Jacobs zegt het Yizkor. Beelden van het Kindergedenkteken worden doorsneden met de stem van Donald de Marcas, die het gedicht Laplacestraat van Anneke Hemrika (Klein monument, uitgeverij Octava, 1985) voordraagt.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.