Fort Marina, Warmond Gemeente Teylingen

S. Moerman
In augustus 2010 en september 2013 heeft IDDS Archeologie in opdracht van de gemeente Teylingen een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor de jachthaven Fort Marina aan de Burgemeester Ketelaarstraat te Warmond, gemeente Teylingen. Hoewel er op basis van de ontstaansgeschiedenis in het plangebied archeologische resten voor kunnen komen vanaf het Neolithicum, geldt een lage verwachting voor deze resten aangezien het gebied altijd een relatief ongunstige ligging zal hebben gehad ten opzichte van de nabijgelegen hoge en...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.