Een geallieerde schuttersput in de Oosterhoutse Waarden Projecten Od15 en Od17, Archeologische Berichten Nijmegen - Briefrapport 207

B.C. Tunker & A.A.W.J. Daniel
Tijdens de munitiesanering zijn de resten van een munitiekist die was omgebouwd tot een kachel aangetroffen. Samen met enkele haspels met Amerikaans telefoondraad deed deze vondst vermoeden dat het hier om een communicatiepost uit de Tweede Wereldoorlog ging en de sanering in dit gebied werd gestaakt, zodat op een later moment kon worden overgegaan tot een archeologische opgraving van deze schuttersput (project Od17)
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.