Plangebied 't Buitenhof te Culemborg gemeente Culemborg

Synthegra Bv & S.M. Koeman
Synthegra bv heeft in opdracht Tauw bv een archeologisch veldonderzoek (karterende fase) uitgevoerd in het plangebied ’t Buitenhof in Culemborg, gemeente Culemborg, provincie Gelderland. De Redichemse stroomgordel is niet in het plangebied aangetroffen en tijdens het archeologisch onderzoek zijn geen aanwijzingen gevonden dat er archeologische vindplaatsen in het plangebied aanwezig zijn. Er wordt daarom geen vervolgonderzoek aanbevolen.
This data center is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.
We found no citations for this dataset. For information on how to provide citation information, please see our documentation.

Relation Types

  • Is referenced by
    1