Plangebied 't Buitenhof te Culemborg gemeente Culemborg

& S.M. Koeman
Synthegra bv heeft in opdracht Tauw bv een archeologisch veldonderzoek (karterende fase) uitgevoerd in het plangebied ’t Buitenhof in Culemborg, gemeente Culemborg, provincie Gelderland. De Redichemse stroomgordel is niet in het plangebied aangetroffen en tijdens het archeologisch onderzoek zijn geen aanwijzingen gevonden dat er archeologische vindplaatsen in het plangebied aanwezig zijn. Er wordt daarom geen vervolgonderzoek aanbevolen.
1 citation reported since publication in 2011.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.