Witte Vennenweg te Oostrum, gemeente Venray

Synthegra Archeologie Bv
Op 15 en 16 januari 2008 is door Synthegra bv. een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven uitgevoerd binnen het plangebied aan de Witte Vennenweg 1 te Oostrum, gemeente Venray, provincie Limburg. Op basis van het uitgevoerde proefsleuvenonderzoek kan worden geconcludeerd dat de bodemopbouw in het noordoosten van het onderzoeksgebied (ter plaatse van proefsleuven 1 en 2) sterk is verstoord. Er werden geen sporen meer aangetroffen. In het zuidwestelijke gedeelte van het plangebied is een...
This data center is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our Documentation.