Breda Vianendreef 74 (P)

J.H. Nollen & L. De Jonge
In opdracht van dhr. Klaas Berghuis is 22 juni 2011 een Inventariserend Veldonderzoek (IVO) door middel van proefsleuven uitgevoerd op het terrein aan de Vianendreef 74 te Prinsenbeek. Het plangebied ligt ten noordwesten van het centrum van de Gemeente Breda, en wordt begrensd door de Neelstraat, de Vianendreef en een perceelsgrens. Het terrein is bebouwd en bestraat en deels groen. Aanleiding voor het onderzoek is de wijziging van het bestemmingsplan en de toekomstige bouw van...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.