Inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase Hoge Morsweg 160, Leiden Gemeente Leiden

A.W.E. Wilbers
In opdracht van de gemeente Leiden heeft IDDS Archeologie in november 2016 een inventariserend veldonderzoek (IVO), verkennende fase, uitgevoerd aan de Hoge Morsweg 160 in Leiden, gemeente Leiden. De aanleiding voor dit onderzoek is de geplande bouw van woningen op het terrein. Hoewel de Hoge Morsweg 160 in 2010 behoorde tot het plangebied van een archeologisch bureau- en booronderzoek zijn hier destijds geen boringen gezet vanwege bebouwing en verharding met klinkers en asfalt. Vanwege de...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.