Transect-rapport 1212: Inventariserend Veldonderzoek, Verkennende Fase. Schokland, Schokkeringweg, Gemeente Noordoostpolder (FL)

N De Vries
In maart 2017 is een inventariserend veldonderzoek, in de vorm van een verkennend booronderzoek (IVO-O), uitgevoerd op de parkeerplaats aan de Schokkerringweg ter hoogte van Schokkerringweg 12 (gemeente Noordoostpolder). De parkeerplaats zal worden uitgebreid en vernieuwd. Als gevolg van de noodzakelijke ontgravingen kunnen eventueel in het plangebied aanwezige archeologische waarden worden verstoord. Daarom is dit archeologisch onderzoek uitgevoerd om de archeologische verwachting van het plangebied te specificeren en te toetsten in het veld. Op basis...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.