Thematische collectie: Erfgoed van de Oorlog, Getuigen Verhalen, Project 'Herinneringen aan mijn Amsterdamse zusje/broertje'

Maria van de Rijt-Van Geffen was 12 toen de oorlog uitbrak. Ze was het oudste kind in een streng katholiek gezin in Tienray. Tegenover hen woonde de vroedvrouw Hanna van de Voort. Samen met de Nijmeegse student Nico Dohmen wist Hanna in de jaren 1943-1944 meer dan 120 Joodse kinderen uit Amsterdam bij Noord-Limburgse gezinnen te laten onderduiken. Ook Maria kreeg een Joods ‘zusje’, Floortje Paauw. Aanvankelijk vond Maria dat niet leuk en dus vertelde...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.