Thematische collectie: Erfgoed van de Oorlog, Getuigen Verhalen, Project 'Koopvaardijgezinnen in Oorlogstijd'

, &
Varen met gevaar In juni 1940 werd de Vaarplicht van kracht. Vanaf dat moment waren de Nederlanders die op onze koopvaardijvloot voeren onderdeel van de geallieerde strijdkrachten. De documentaire ‘Een vergeten zeemansgeschiedenis’ laat zien wat deze zeelieden en hun gezinnen moesten doorstaan. Direct na de Duitse inval werd in Londen de Netherlands Shipping and Trade Commission (NSTC) opgericht. De NSTC, die onder toezicht stond van de Nederlandse regering in ballingschap, was verantwoordelijk voor alle activiteiten...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.