Opgraving, variant archeologische begeleiding Harselaar Zuid, Barneveld Gemeente Barneveld

A.M.H.C. Koekkelkoren
Het onderzoek is uitgevoerd als begeleiding omdat het is uitgevoerd in combinatie met de opsporing van niet-gesprongen explosieven. Dat onderzoek bestond uit een oppervlakte detectie, waarna punten zijn geselecteerd om te benaderen. Het benaderen van de punten met mogelijk verdachte objecten is onder archeologische begeleiding. Vrijwel alle punten konden met de hand worden benaderd en lagen binnen enkele centimeter onder het maaiveld. Uitzondering daarop zijn vier punten direct ten noorden van de Wencopperweg en twee...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.